EnglishРегистър на минималните помощи
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Потребител:Непознат
Skip Navigation LinksРегистър на минималните помощи

Контакти


Уважаеми потребители,

Преди да се свържете с нас, следва подробно да сте се запознали с релевантните документи и информация в секция „Указания“
Тел.: 02/9859 2423 - Ивелина Кирилова, главен експерт в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ на Министерство на финансите

Тел.: 02/9859 2074 - Стефка Сарафова-Захариева, главен експерт в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ на Министерство на финансите