EnglishРегистър на минималните помощи
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Потребител:Непознат
Skip Navigation LinksРегистър на минималните помощи


   

Моля, въведете Булстат/ЕИК/ЕГН/Чуждестранен идентификационен номер на получателя на минимални помощи, за който желаете да направите справка, и натиснете бутона "Справка". 


*Информацията, съдържаща се в Регистъра на минималните и държавните помощи, има справочен характер. Въвеждането на данните в системата е по инициатива на администраторите на минимални и държавни помощи. Министерство на финансите не носи отговорност относно точността, пълнотата и актуализирането на информацията, съдържаща се в Регистъра и никой, включително администраторите и бенефициентите на минимални и държавни помощи, не могат да се позовават на справочната информация в Регистъра при решаване на правни спорове.